Impacte del salari mínim comarcal a les administracions locals del Vallès Occidental

Assistència tècnica al Consell Comarcal del Vallès Occidental en l’elaboració d’un estudi per mesurar l’impacte que podria tenir l’aplicació del salari mínim comarcal sobre les administracions locals del Vallès Occidental.

  • Entitat finançadora: Consell Comarcal del Vallés Occidental
  • Durada: 2018-2019

Descripció

IMPACTE DEL SALARI MÍNIM COMARCAL A LES ADMINISTRACIONS LOCALS DEL VALLÈS OCCIDENTAL

L’objectiu del projecte és prestar assistència tècnica a l’Observatori del Vallès Occidental en l’estudi que vol mesurar els efectes i costos de l’aplicació del SMC de les principals contractacions en el sou dels treballador/es, les empreses subcontractades i els pressupostos municipals. L’estudi s’estructura en dos capítols: el primer, “Experiències de referència i previsió d’impactes generals”, i el segon, “Anàlisi dels pressupostos i de la contractació pública”.

 

Photo Credit: Luisella Planeta Leoni en Pixabay

Back to Top