Pla Avalem Territori

Assistència tècnica per a territorialitzar les polítiques actives d’ocupació a la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu d’acostar la gestió i execució d’aquestes polítiques a la realitat específica de cada territori

  • Entitat finançadora: Servei Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF)
  • Durada: 2017

Descripció

ASSISTÈNCIA TÈCNICA Al DISSENY D’UN PLA DE TERRITORIALIZACIÓN DE LES POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ A LA COMUNITAT VALENCIANA – AVALEM TERRITORI

El Pla de territorialització de les polítiques actives d’ocupació a la Comunitat Valenciana – Avalem Territori pretén apropar la gestió i execució d’aquestes polítiques a la realitat específica de cada territori, adaptant-les a les necessitats de les persones que habiten en ell i dels sectors econòmics. Per això, ha previst un procés de diagnòstic participatiu de la situació socio- econòmica dels territoris de la Comunitat Valenciana i l’impuls als processos de concertació territorial (Pactes i Acords per a l’ocupació). En aquest marc, notus-asr ha prestat assistència tècnica al Servei Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF) en la redacció del Pla Avalem Territori, que pretén definir de les bases d’un nou marc d’ordenació de les polítiques actives d’ocupació.

 

Photo credit: Jessica Todd, Valencia in fiber, detail

Back to Top