Pla de Desenvolupament Integral i Reactivació Económica de l’àrea d’influència de la central nuclear de Cofrentes

Aquest Pla analitzarà l’impacte actual de la central nuclear de Cofrents en el desenvolupament socioeconòmic de la Vall d’Ayora – Cofrentes

  • Coordinador: Diputació de València
  • Durada: 3 meses
  • Entitat finançadora: Diputació de València

Descripció

PLA DE DESENVOLUPAMENT INTEGRAL I REACTIVACIÓ ECONÓMICA DE L’ÀREA D’INFLUÈNCIA DE LA CENTRAL NUCLEAR DE COFRENTES

Aquest Pla analitzarà l’impacte actual de la central nuclear de Cofrents en el desenvolupament socioeconòmic de la Vall d’Ayora – Cofrentes, formularà diferents escenaris derivats del seu tancament i identificarà reptes i oportunitats per al desenvolupament, com a pas previ per a la formulació d’un model de desenvolupament i un pla per avançar cap a aquest.

Però, més enllà de l’elaboració del Pla, la proposta pretén la posada en marxa d’un procés participatiu, flexible i sostenible en el temps que permeta al territori definir-ne el model de desenvolupament i participar activament en el disseny, la implantació, el seguiment i l’adaptació de les actuacions per fer-ho realitat.

Per això es realitzarà un estudi socioeconòmic del territori i s’estudiaran les estratègies adoptades en altres territoris amb situacions similars. S’establirà el model de desenvolupament a través d’enquestes i entrevistes a agents territorials i es posaran en marxa grups de treball per definir les línies d’actuació.

Back to Top