Elaboració del pla formatiu del Moianès

Projecte encarregat pel Consorci del Moianès per a l’elaboració d’un mapa actualitzat de l’oferta i demanda formativa existent a la comarca

  • Entitat finançadora: Consorci del Moianés
  • Durada: 2016-2017

Descripció

ELABOLACIÓ DEL PLA FORMATIU DEL MOIANÈS.

L’objectiu d’aquest projecte és el d’elaborar un mapa actualitzat de l’oferta i demanda formativa a la Comarca del Moianès, a través de l’anàlisi de les principals bases de dades i informació administrativa, i un treball de camp basat en grups de discussió amb organitzacions empresarials i sindicals. Tenint en compte aquesta anàlisi, es formularà una proposta d’activitats de formació i un servei de formació per a la comarca.

 

Photo credit: tanakawho, Abstract

Back to Top