Models de treball híbrids a la UE: estudis de casos als sectors públic i privat

La investigació pretén explorar i comprendre com les emprese estan adaptant la seva organització al voltant de models híbrids

  • Durada: 2023-2024
  • Entitat finançadora: Eurofound
  • Socis: Visionary Analytics

Descripció

MODELS DE TREBALL HÍBRIDS A LA UE: ESTUDIS DE CASOS ALS SECTORS PÚBLIC I PRIVAT

L’objectiu principal de la recerca és explorar i comprendre com les empreses (i altres organitzacions) estan adaptant la seva organització i les pràctiques laborals al voltant de models híbrids. Per això es realitzaran estudis de casos d’empreses/entitats al sector públic i privat a 4 països (Lituània, Finlàndia, Àustria i Espanya). Amb aquests estudis de cas es cerca:

  • Comprendre millor els models de treball híbrid a les organitzacions estudiades.
  • Analitzar les similituds i diferències (i patrons) a les pràctiques laborals relacionades amb el treball híbrid.
  • Analitzar els efectes d’aquestes pràctiques en termes de resultats organitzatius.
  • Analitzar els efectes d’aquestes pràctiques en les condicions de treball de les persones treballadores i en els resultats de la qualitat de l’ocupació (incloent-hi, entre d’altres, el temps de treball, la flexibilitat del temps de treball i l’equilibri entre la vida laboral i personal, la intensitat del treball, l’ergonomia, el suport social, la discrecionalitat/autonomia de les tasques, les oportunitats de formació i aprenentatge, promoció professional, etc.).
  • Identificar les lliçons apreses per a unes pràctiques laborals eficaces que puguin ser útils per als responsables de RH, els representants dels treballadors, els interlocutors socials i les autoritats públiques competents que regulen el treball.

Additional Information

Back to Top