Model de governança de les Agendes Compartides
El servei consisteix en la realització d’una proposta de model de governança participativa públic-privat capaç de gestionar la transició cap al model d’economia verda a nivell territorial amb representativitat dels principals col·lectius implicats

  • Entitat finançadora: Patronat de Promoció Econòmica – Diputació de Lleida

Descripció

Model de governança de les Agendes Compartides (Projecte XLTI PLUS)

El model de governança a elaborar ha de facilitar l’acció coordinada i la participació público-privada en el procés d’elaboració d’Agendes Compartides per a la transformació del model productiu de la demarcació de Lleida cap al model d’economia verda, en tant que oportunitat exògena de desenvolupament sostenible, inclusiu i generador de benestar basat en el potencial de recursos endògens.

Back to Top