Pla estratègic territorial en Montcada i Reixac

Elaboració d’un pla estratègic territorial en l’àmbit del desenvolupament econòmic local i d’ocupació del municipi de Montcada i Reixac, acompanyat d’un procés participatiu

  • Entitat finançadora: Ajuntament de Montcada i Reixac
  • Durada: 2018-2019

Descripció

ELABORACIÓ D’UN PLA ESTRATÈGIC TERRITORIAL EN L’ÀMBIT DEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL I D’OCUPACIÓ DEL MUNICIPI DE MONTCADA I REIXAC

Elaboració d’un Pla estratègic territorial de desenvolupament econòmic local i d’ocupació. Es parteix d’una diagnosi de la situació de l’economia local a partir de la informació disponible i d’entrevistes a actors claus del territori. La diagnosi s’acompanyarà d’un procés participatiu amb diversos tallers dirigits a els actors claus i oberts a la ciutadania, mitjançant un pla de comunicació i d’enquestes obertes on line per recollir les opinions i posicions tant d’empreses, com d’actors claus i de la ciutadania. Una vegada contrastat el diagnòstic s’elaborarà un Pla estratègic amb el detall d’objectius, activitats i propostes d’accions amb un calendari d’execució i un pressupost. El Pla també anirà acompanyat d’un procés participatiu.

Back to Top