INVOLVE: Anàlisi de la integració dels agents socials en la governança dels sistemes de Formació Professional Dual

L’objectiu general del projecte INVOLVE és analitzar el grau d’integració dels agents socials en la governança dels sistemes de Formació Professional (FP) Dual de quatre països que han desenvolupat recentment projectes d’FP dual.

  • Coordinador: notus-asr
  • Durada: 2020-2022
  • Entitat finançadora: Comissió Europea
  • Socis: CICS.NOVA Universidad Nova de Lisboa, Institute of Public Affairs (IPA), Labour Institute of the Union Confederation GSEE (INE/GSEE)

Descripció

INVOLVE. Integració dels agents socials en la governança dels sistemes de Formació Professional (FP) dual: anàlisi de la contribució dels agents socials al disseny, renovació i implementació dels sistemes d’FP dual

El projecte INVOLVE pretén analitzar el grau d’integració i participació dels agents socials en la governança dels sistemes de Formació Professional (FP) Dual en quatre països que han desenvolupat recentment projectes d’FP dual o estan immersos en processos de reforma. Els països objecte d’anàlisi representen, a més, models de relacions laborals en els quals la participació dels agents socials en el disseny i implementació de polítiques públiques està, en termes comparatius, poc institucionalitzada.

involveproject.eu

Documents disponibles per a descàrrega:

FINAL COMPARATIVE REPORT

EXECUTIVE SUMMARIES

POLICY BRIEFS

DESK SEARCH REPORTS

FIELDWORK REPORTS

SCENARIO REPORTS

Back to Top