Índex de Relacions Laborals en l’àmbit de la SST

Per desenvolupar el Baròmetre de SST i diàleg social, EU-OSHA va encarregar a Notus l’elaboració d’un indicador compost (o índex) de relacions laborals en l’àmbit de la SST: l’índex OSH-IR

  • Coordinador: notus-asr
  • Durada: 09/2022 - 01/2023
  • Entitat finançadora: European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)
  • Socis: Notus-asr (ES)

Descripció

ÍNDEX DE RELACIONS LABORALS EN L’ÀMBIT DE LA SST (SALUT I SEGURETAT EN EL TREBALL)

Per a desenvolupar el Baròmetre de SST i diàleg social, EU-OSHA va encarregar a Notus al 2021 el desenvolupament d’un marc conceptual i la identificació d’un conjunt d’indicadors per elaborar un indicador compost de relacions laborals a l’àmbit de la SST (EU-OSHA, 2022). Aquest estudi continua aquesta línia de treball. El seu objectiu principal és construir un indicador compost (o índex) de les relacions laborals en l’àmbit de la SST: l’índex OSH-IR. La metodologia utilitzada per construir l’índex es basa en el manual de construcció d’indicadors compostos (Nardo et al., 2005), elaborat per l’OCDE i el Joint Research Centre (JCR) de la Comissió Europea.

Back to Top