Globalització i formació professional

Elaboració del cas espanyol per a l’estudi del Cedefop sobre l’impacte de la globalització a l’educació i la formació professional

  • Entitat finançadora: 3S, en el marc d’un estudi promogut pel CEDEFOP
  • Durada: 2016

Descripció

THE IMPACT OF GLOBALISATION ON VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING

[L’impacte de la Globalització a l’Educació i la Formació Professional]

L’objectiu de l’estudi és la realització de l’informe sobre l’impacte de la globalització en la Formació Professional a Espanya. Es tracta d’analitzar si els canvis tecnològics, econòmics i socials que comporta la globalització estan afectats els requeriments de qualificació i les competències professionals de les empreses i en quina mesura aquests nous requeriments influeixen en la definició de les qualificacions i de l’oferta formativa .S’estudien els sectors de l’automòbil, el transport, les TIC, el sector residencial i el sector sanitari. Per exemple, en el sector del transport, els convenis i normes europeus han obligat a introduir canvis en els perfils professionals del sector i s’han incorporat en els continguts formatius dels títols de formació professional i en els certificats de professionalitat.

 

Photo credit: Micheal Sean Gallagher, Maps

Back to Top