Foment de Plans de reposició per a la jubilació a les empreses de l’Hospitalet

Assistència tècnica per a la posada en marxa d’un equip tècnic per oferir suport a les empreses per a la planificació de la reposició dels seus treballadors propers a la jubilació

  • Entitat finançadora: Ajuntament Hospitalet de Llobregat
  • Durada: 2018

Descripció

FOMENT DE PLANS DE REPOSICIÓ PER A LA JUBILACIÓ A LES EMPRESES DE L’HOSPITALET

Assistència tècnica per a la posada en marxa d’un equip de tècnics per ajudar a les empreses que tinguin personal proper a la jubilació a planificar la seva reposició. Es tracta de desevolupar una metodologia de treball per elaborar els Plans de Reposició i la formació de l’equip tècnic que l’ha d’implementar.

 

Photo Credit: Jamoluk

 

Back to Top