Estudis sobre els PAEs del Montsià

Assistència tècnica a l’elaboració d’un estudi sobre els polígons d’activitat econòmica de la comarca del Montsià

  • Durada: 11 mesos
  • Entitat finançadora: Consell Comarcal del Montsià

Descripció

ESTUDI DELS POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA COMARCA DEL MONTSIÀ

Realització d’una assistència tècnica per a l’actualització de dades sobre els polígons d’activitat econòmica de la comarca del Montsià, anàlisi de les dades actualitzades i elaboració d’un informe que reculli les principals conclusions resultants de l’anàlisi.

Back to Top