Disseny Pla ARIADNA

Assistència tècnica per al disseny del Pla Valencià d’Emancipació Jove – ARIADNA 2021 – 2027 de la Generalitat Valenciana en el marc de l’Estratègia Valenciana de Recuperació.

  • Durada: 2 mesos
  • Entitat finançadora: Generalitat Valenciana

Descripció

ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL DISSENY DEL PLA VALENCIÀ D’EMANCIPACIÓ JOVE – ARIADNA

Disseny d’un Pla Integral per a l’Emancipació Juvenil. El projecte parteix dels principis bàsics de la Llei 15/2017 de 10 de novembre de polítiques integrals de joventut i en els eixos d’actuació identificats en l’Estratègia Valenciana de Joventut 2019 – 2023, i s’adapta a les noves necessitats i reptes vinculats amb l’impacte de la pandèmia de COVID-19 sent coherent, per tant, amb les línies directrius de l’Estratègia Valenciana de Recuperació i el Pla de Recuperació, Transformació i Resilencia – España Puede.

Per al disseny del Pla es desenvolupen les següents accions:

  • Estudi de les fonts de dades, documents i informes que permetin definir el context actual de la joventut en la Comunitat Valenciana, amb especial incidència en la situació després de l’epidèmia de COVID-19.
  • Estudi del marc normatiu i estratègic en el qual s’incardinarà el Pla.
  • Recopilació i anàlisi de les aportacions de les diferents entitats i persones que han participat en el procés d’identificació de reptes i necessitats per a la joventut.
  • Proposta, en funció de les necessitats i reptes identificats, d’un marc conceptual i d’idees força per a l’elaboració del Pla.
  • Disseny d’un model de Pla d’Acció per a l’organització i sistematització de les propostes d’intervenció identificades com a prioritàries per les entitats i departaments participants en el procés participatiu. Definició d’un programa d’aplicació (pressupost i temporalització).
  • Proposta d’un Model de Governança del Pla que inclogui els mecanismes de participació, seguiment, avaluació, transparència i comunicació d’aquest.
  • Disseny d’una Identitat de Projecte i aplicació als diferents formats de documents a lliurar.
Back to Top