Linies d’ajuda autonòmiques i nacionals per part dels serveis i àrees de l’Ajuntament de Castelló

Estudi de la utilització de les linies d’ajuda autonòmiques i nacionals per part dels serveis i àrees de l’Ajuntament de Castelló

  • Entitat finançadora: Ayuntamento de Castellón
  • Durada: 2018

Descripció

ESTUDI DE LA UTILITZACIÓ DE LES LINIES D’AJUDA AUTONÒMIQUES I NACIONALS PER PART DELS SERVEIS I ÀREES DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ

Realització d’un estudi diagnòstic de la utilització per part de les diferents àrees i serveis de l’ajuntament de Castelló, de les linies d’ajuda establertes per l’administració estatal i autonòmica per al cofinançament de les seves actuacions.

  1. Disseny i posterior tractament d’un qüestionari als serveis i àrees,
  2. Elaboració d’un diagnòstic en funció de les respostes rebudes: línies utilitzades, dificultats i necessitats per a l’aprofitament de les línies d’ajuda identificades
  3. Proposta d’un sistema d’informació i suport per a l’optimització de les línies d’ajuda autonòmiques i nacionals
Back to Top