Detecció de les necessitats formatives del mercat de treball a Catalunya

El servei ha de dissenyar i articular un procediment de detecció de necessitats formatives, contrastat directament amb el sector productiu, que contribueixi a la planificació de l’oferta formativa en exercicis futurs.

  • Coordinador: Activa Prospect
  • Durada: 19 mesos
  • Entitat finançadora: SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya)
  • Socis: Xarxa Consultors, Notus

Descripció

SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA DETECCIÓ DE LES NECESSITATS FORMATIVES DEL MERCAT DE TREBALL QUE MILLORI LA PLANIFICACIÓ DE L’OFERTA FORMATIVA QUE PROMOU EL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

L’objectiu del servei és definir i implementar un model de detecció de necessitats formatives, amb especial èmfasi en la captació i contrastació amb el sector productiu d’aquestes necessitats formatives.

Aquest servei ha de dissenyar i articular un procediment de detecció de necessitats formatives, contrastat directament amb el sector productiu, que contribueixi a la planificació de l’oferta formativa que promou el SOC i el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya en exercicis futurs. Aquesta nova eina permetrà ajustar millor les necessitats actuals i futures entre els sectors productius (noves especialitats formatives, noves competències, nous perfils ocupacional, etc.) i l’oferta pública de formació professional per a l’ocupació.

La finalitat última d’aquesta contractació és la identificació permanent de les competències professionals i transversals (soft skills) més demandades per les empreses, així com de les noves habilitats o tasques associades a perfils professionals actuals o emergents com a conseqüència de l’evolució del mercat de treball, especialment en l’àmbit tecnològic, l’economia verda o dels sectors generadors d’ocupació. En aquest sentit, el SOC disposarà d’informació rellevant per orientar i prioritzar l’oferta formativa de forma més ajustada a les necessitats reals dels sectors productius.

Back to Top