Recursos de formació ocupacional

Anàlisi i proposta d’organització dels recursos de formació ocupacional existent a la ciutat de Barcelona, encarregada per Barcelona Activa

  • Entitat finançadora: Barcelona Activa
  • Durada: 2017

Descripció

ANÀLISI I PROPOSTA D’ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL DE BARCELONA

Es tracta d’elaborar el Mapa dels recursos formatius de la Ciutat de Barcelona. En primer lloc, s’ha elaborat una tipologia de serveis i s’han precisat els conceptes a incloure per delimitar l’extensió del Mapa. En segon lloc, s’ha elaborat una fitxa per recollir tota la informació dels centres de formació i de la seva oferta. En tercer lloc, s’ha recollit la informació a través dels diferents districtes de la ciutat i de les entitats col·laboradores en les diferents activitats formatives que es realitzen a cada districte i barri. D’altra banda, també s’han establert acords de col·laboració amb altres entitats que disposen d’informació i guies sobre l’oferta de formació a la ciutat. En quart lloc, s’ha analitzat tota la informació per treure conclusions sobre les principals característiques del conjunt de l’oferta formativa a la ciutat, establint la seva cobertura i manques per col·lectius, territoris i especialitats. Finalment, a partir de les conclusions de l’anàlisi s’ha fet una proposta per consolidar un model d’organització de la formació ocupacional a Barcelona.

 

Photo credit: Cambodia$kids.org, Beth Kanter

Back to Top