NO NEETS

Noves oportunitats per als joves que ni estudien ni treballen. Projecte Erasmus + K2 per a la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques

  • Entitat finançadora: Erasmus+ K2, Comissió Europea
  • Coordinador: Província autònoma de Trento
  • Durada: 2017-2019

Descripció

NO NEETS-NEW OPPORTUNITIES FOR THE NOT IN EMPLOYMENT EDUCATION OR TRAINING

[Noves oportunitats per als joves que ni estudien ni treballen]

NO NEETS és un projecte ERASMUS + KA2 sobre cooperació per a la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques. Les prioritats que es van destacar en el moment de la seva presentació van ser les de la inclusió social i la millora en els accessos a la formació i les titulacions. La finalitat del projecte és identificar i compartir estratègies i instruments per reactivar i preparar als “ninis” perquè tornin a accedir als sistemes de formació reforçant les seves competències professionals alhora que es fomenta la seva participació activa a la vida civil. Amb aquesta finalitat el projecte es centra en eines de reactivació, motivació, coaching i formació destinades a joves vulnerables. En aquest sentit, cada soci del projecte organitza una visita d’estudi de camp a la seva regió per a donar a conèixer experiències que representin bones pràctiques en aquestes eines. Finalment, el principal resultat del projecte és la publicació d’una Guia de les bones pràctiques analitzades en cada una de les visites.

 

Photo credit: Kain Kalju, Coloured Pencils

Back to Top