Assistència tècnica

Assistència tècnica per a l’implementació i desenvolupament de millores del Mapa de recursos ocupacionals de la ciutat de Barcelona.

  • Entitat finançadora: Barcelona Activa
  • Durada: 2019-2021

Descripció

ASSISTÈNCIA TÈCNICA D’IMPLEMENTACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL MAPA DE RECURSOS OCUPACIONALS A NIVELL DE CONTINGUTS

Assistència tècnica pel manteniment del Mapa de Recursos Ocupacionals de Barcelona. Es durà a terme una assistència tècnica a les entitats amb recursos formatius i ocupacionals de la ciutat per tal d’actualitzar la seva oferta en el Mapa. Es complementarà amb la recerca d’informació sobre els recursos existents a la ciutat i amb la proposta de millores del Mapa.

Back to Top