Assistència tècnica per a la gestió del PECT Ebrebiosfera

Assistència Tècnica al Consell Comarcal del Baix Ebre en la gestió, coordinació i desenvolupament del Pla d’Especialització i Competitivitat Territorial EbreBiosfera

  • Entitat finançadora: Consell Comarcal del Baix Ebre, FEDER
  • Durada: 2019-2021

Descripció

ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA GESTIÓ DEL PLA D’ESPECIALITZACIÓ I COMPETITIVITAT TERRITORIAL (PECT) EBREBIOSFERA

Assistència tècnica al Consell Comarcal del Baix Ebre en la coordinació tècnica, el seguiment, la comunicació, la justificació i l’avaluació del Pla d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT). Els PECT, finançats pel Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014 – 2020 i emmarcats en l’estratègia d’especialització intel·ligent RIS3CAT, són iniciatives territorials per a generar activitat econòmica innovadora a través de la col·laboració d’entitats públiques i privades sense ànim de lucre i basats en els recursos, capacitats i potencialitats dels territoris en els quals actua.

El PECT EbreBiosfera, en el qual participen actors públics com el Consorci de Polítiques Ambientals de Terres de l’Ebre, l’Ajuntament d’Amposta i la Universitat Rovira i Virgili i agents privats com la Fundació Agroterritori o el Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i el Moble, pretén impulsar un canvi en el model econòmic del territori dels Terresde l’Ebre basat en el coneixement, la innovació, la generació de nova activitat econòmica i l’ocupació de qualitat. I tot això a través de 8 projectes transformadors que abasten des d’una plataforma per a l’impuls del sistema agroalimentari innovador a la creació del FabLab Terres de L’Ebre o la potenciació de la competitivitat del sector de l’hàbitat.

Back to Top