ACT
Projecte H2020 per a promoure el coneixement, l’aprenentatge col·laboratiu i el canvi institucional en la recerca i la innovació

  • Coordinador: Universitat Oberta de Catalunya
  • Durada: 2018-2021
  • Entitat finançadora: H2020
  • Socis: ), Stiftung Deutches Elektronen-Synchroton (DESY), ), Uniwersytet Jagiellonski (UJ), Advance HE, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG), Haskoli Islands (UoI), Joanneum Research Forschungsgesellschaft MBH, Karolinska Institutet (KI), Loughborough University (LoU), Notus, Portia Ltd, Science Foundation Ireland, Technische Universität Berlin (TU Berlin), Umweltbundesamt (UBA), Znanstvenoraziskovalni Center Slovenske Akademije Znanosti In Umenosti (ZRC-SAZU)

Descripció

ACT- Promovent comunitats de pràctiques per avançar en el coneixement, l’aprenentatge col·laboratiu i el canvi institucional per a la igualtat de gènere en l’Espai Europeu de Recerca

ACT fomentarà la igualtat de gènere a l’Espai Europeu de Recerca augmentant la competència i l’efectivitat operativa de les comunitats de pràctiques (CoPs) compromeses a promoure el canvi institucional i, en particular, la implementació de plans d’gualtat de gènere, tant en el si de les organitzacions de recerca com de les organitzacions que financen la recerca.

  • ACT contribuirà a aquest objectiu general a través de tres objectius específics:
    Consolidar i enfortir la infraestructura existent per a l’intercanvi de coneixements i l’aprenentatge mutu en l’àmbit del canvi institucional i la igualtat de gènere a Europa
  • Desenvolupar mecanismes per a l'aprenentatge i el desenvolupament de pràctiques a través de les CoPs que operen en entorns acadèmics amb multiplicitat d'actors implicats.
  • Establir la primera Xarxa Europea de Comunitats de Pràctiques recolzant 7 CoPs noves o en procés de consolidació

Notus lidera la primera fase de treball “Anàlisi estratègica: domini, comunitat, metodologia”; que permetrà establir el marc conceptual per a la resta del projecte.

Back to Top