Finalització del projecte de NO NEETS

El passat 19 de setembre es va realitzar a Brussel·les el Dissemination Workshop del projecte NO NEETS que va donar per finalitzat el projecte. NO NEET és un projecte ERASMUS+ KA2 d’intercanvi de bones pràctiques del qué notus-asr ha participar com a soci. La finalitat del projecte era identificar i compartir estratègies i instruments per a reactivar i preparar als “ninis” perquè tornin a accedir al sistema de formació reforçant les seves competències professionals al mateix temps que es fomenta la seva participació en la vida civil. Amb aquesta finalitat, el projecte es va centrar en l’anàlisi comparada els instruments de reactivació, motivació, coaching i formació destinats a joves vulnerables a través de les visites a diferents bones pràctiques que van organitzar cada soci a la seva regió.

Durant el Workshop es va presentar una valoració general del projecte i l’informe final. A més, en aquest van participar Simona Giarratano, de la Direcció General d’Ocupació, Assumptes Socials i Inclusió de la Comissió Europea, i Monica Menapace, de la Direcció d’Educació, Joventut, Esport i Cultura de la Comissió. Simona Giarratano va comentar com Itàlia han aconseguit poder allargar fins als 35 anys la intervenció dels programes socials a causa del repte que representa l’elevada desocupació que presenta aquest sector de la població, com un altre dels reptes del país alpí és millorar accés a l’educació terciària, especialment la universitària, i la necessitat existent a poder mesurar els impactes de llarga durada dels programes socials. Monica Menapace va explicar com en educació, de nou la Comissió Europa es focalitza en el tema de l’abandonament escolar i la seva prevenció per a poder rebaixar la taxa i així poder complir amb els objectius 2020, la necessitat de col·laboració entre educació i formació per a combatre la problemàtica i com s’han de combinar diferents tipus de mesures: prevenció, intervenció i compensació.

Round table “Key-words to efficient strategies” Coordinator of the discussion: Furio Bednarz – Dipartimento della Formazione Professionale e Continua del Canton Ticino – Switzerland. Speeches by: – Kristian Madsen – VUC STORSTRØM – Denmark; – Theo Van de Veerdonk – TIRANTES – Netherlands; – Joachim Borchert – ABU Akademie für Berufsförderung und Umschulung gGmbH Germany; – Claudio Spadon – Agenzia Piemonte Lavoro – Regione Piemonte – Italy; – Joan Antoni Serra Pardo – NOTUS – Catalunya; – Jesus Ramon Asensio Echegoyen – Consejeria de Empleo y Relaciones Laborales de Castilla La Mancha – Spain

Finalment, es va realitzar una taula rodona on els diferents socis del projecte van reflexionar sobre els conceptes claus en la intervenció amb el col·lectiu “nini” sorgits de l’aprenentatge adquirit de les diferents experiències que s’han analitzat. En aquest sentit es van destacar conceptes com la flexibilitat de les solucions que han de donar-se a les diferents problemàtiques que presenta el col·lectiu “nini” (polítiques, programes, mesures), la necessitat d’una intervenció holística sobre els i les joves, l’atenció personalitzada i individualitzada (feta a mesura) que precisen, com treure profit les noves tecnologies i l’ús que fan d’elles els/les joves per a treballar amb aquest col·lectiu, els programes de segona oportunitat per a persones joves que abandonen prematurament els seus estudis, el rol de les empreses socials com a espais segurs on aprendre i adquirir experiència laboral per a incorporar-se al mercat laboral amb èxit, les necessitats d’espais de socialització (networking) i motivacionals que precisen molts dels i les joves, el rol de life coaching que han de realitzar els/les orientadors/es per a ajudar els i les joves a madurar el seu projecte vital o la col·laboració públic-privada per a poder oferir oportunitats de formació i laborals a aquestes persones joves vulnerables.

Bones pràctiques i conclusions

Per conèixer les bones pràctiques analitzades al projecte o les principals conclusions i orientacions sorgides de l’anàlisi d’aquestes es pot consultar l‘informe final del projecte (anglès) o el resum (català).

Més informació sobre el projecte: