El Manifest URBinclusion: la visió de 9 ciutats europees per a la millora de la lluita contra la pobresa.

En el marc del projecte URBinclusion, 9 ciutats europees han publicat un Manifest en el qual exposen la seva visió sobre cóm poden millorar-se les polítiques locals de lluita contra la pobresa a les ciutats.

En aquest breu document, titulat “La pobresa té moltes cares”, els representants de les ciutats exposen els seus punts de vista sobre alguns dels majors reptes que afronten aquestes polítiques en el futur immediat, com són la necessitat d’adoptar un enfocament integrat que atengui al caràcter multifacètic de la pobresa i de les seves causes, la implicació dels agents clau i de la ciutadania més enllà dels processos formals de consulta i la necessitat de dissenyar mecanismes innovadors de finançament. Es ressalta, així mateix, la necessitat d’establir sistemes de seguiment i avaluació participativa que permetin no només l’adopció d’estratègies basades en dades sinó també la construcció de models de transparència i confiança entre administració, agents i ciutadania.

El Manifest resultant es pot consultar a:

MANIFEST URBINCLUSION

Al llarg dels últims dos anys, notus-asr ha prestat assistència tècnica a l’Ajuntament de Barcelona per a la gestió d’aquesta iniciativa, finançada pel Programa Urbact de la Unió Europea.

Més informació sobre el projecte: