El projecte INVOLVE, centrat en l’FP dual, arriba a la seva fi

El projecte INVOLVE sobre FP dual, que va començar al maig de 2020, finalitza formalment el dia 31 de juliol de 2022.

El projecte INVOLVE, liderat per Notus, i finançat per la Comissió Europea (VS/2020/0145), s’ha centrat en quatre països: Espanya, Grècia, Polònia i Portugal. Es tracta de països que han desenvolupat recentment projectes de sistemes FP dual o estan tractant d’enfortir, reforçar o millorar els seus sistemes FP dual.

El projecte tenia dos objectius de recerca principals. En primer lloc, analitzar el grau d’integració i participació dels interlocutors socials en la governança dels sistemes d’FP dual. En segon lloc, desenvolupar escenaris sobre com establir estructures de governança integradores dels sistemes d’FP dual.

El projecte ha estat implementat per un consorci que ha comptat amb la participació de quatre centres de recerca (un per país analitzat): Notus -organització líder- (Espanya), CICS.NOVA de la Universitat Nova de Lisboa (Portugal), l’Institut d’Assumptes Públics -IPA- (Polònia) i l’Institut Laboral de la Confederació de Sindicats -GSEE- (Grècia).

A nivell metodològic, el projecte va desenvolupar, en la seva primera fase, una anàlisi documental centrada en la revisió de la literatura científica i la normativa sobre l’FP dual. Els resultats d’aquesta fase es van plasmar en 4 informes nacionals que estan publicats en la pàgina web del projecte.

En una segona fase, el projecte va dur a terme un treball de camp que va incloure, en primer lloc, un total de 99 entrevistes semiestructuradas realitzades a autoritats estatals/governamentals i a interlocutors socials implicats en la governança de la FP dual. En segon lloc, es van realitzar mini-estudis de cas per poder analitzar les iniciatives de cooperació i coordinació entre empreses, centres de formació professional i sindicats, centrades en l’aplicació d’iniciatives d’FP dual. Els resultats del treball de camp es van presentar també en 4 informes nacionals que poden consultar-se en la web del projecte.

En la tercera fase, els socis del projecte desenvolupar “visions” sobre estructures de governança més integradores. Les visions es van formular a partir d’una metodologia deliberativa d’escenaris, basada en tallers, en els quals diferents agents (gestors polítics, acadèmics, sindicats i organitzacions empresarials/empreses) van debatre els canvis desitjables en les estructures de governança per a millorar la participació dels interlocutors socials en l’FP dual en els quatre països estudiats. Fruit d’aquest treball, es van confeccionar quatre informes nacionals d’escenaris.

En una quarta fase, l’equip coordinador de Notus va desenvolupar una anàlisi comparada a partir dels resultats de l’anàlisi documental, el treball de camp i els escenaris. Així mateix, s’ha publicat un resum executiu de l’informe comparat, i un informe sintètic de recomanacions polítiques. Aquests dos últims informes estan traduïts en les quatre llengües dels països estudiats en el projecte.

Al marge dels informes publicats, l’equip ha publicat articles científics i presentat comunicacions en congressos acadèmics, a partir dels resultats del projecte. També ha organitzat seminaris amb agents socials i organitzat una conferència final, l’enregistrament de la qual està disponible.

El projecte va començar en un context marcat per la irrupció de la pandèmia de la COVID 19, i les restriccions a la mobilitat decretades. Tals restriccions van impedir la realització de reunions presencials i, en alguns casos, van requerir també que el treball de camp (entrevistes, tallers, etc.) de desenvoluparà a partir de mitjans telemàtics. Malgrat aquests inconvenients, el projecte ha finalitzat amb èxit i ha pogut completar tots els objectius previstos inicialment.

Des de Notus agraïm el compromís i excel·lent treball de tots els socis del projecte i l’amabilitat de tots els agents socials i representants dels governs i administracions públiques que han col·laborat, facilitant informació i compartint el seu coneixement.

Mes informació sobre el projecte: