Eurofound ha publicat l’informe “Teletreball a la UE: Marcs normatius i actualitzacions recents”.

L’informe identifica i analitza la legislació i la negociació col·lectiva sobre el teletreball als 27 Estats membres i Noruega. Destaca les principals diferències i similituds entre països pel que fa a la legislació sobre el teletreball i els canvis recents en aquesta normativa. També examina la situació actual de la negociació col·lectiva sobre el teletreball. L’anàlisi destaca molts dels inconvenients i reptes del teletreball, centrant-se en les disposicions relatives a l’accés al teletreball, la flexibilitat del temps de treball, la disponibilitat/connectivitat permanent, l’aïllament, la prevenció de riscos laborals i de salut i els costos en els quals incorre l’empleat mentre treballa a distància. Atès que la COVID-19 ha estat un accelerador per a la regulació del teletreball tant en la legislació com en la negociació col·lectiva, l’informe mostra com es podria regular el futur del teletreball en l’àmbit nacional i de la UE per millorar les condicions laborals i el benestar dels treballadors.

L’informe va ser elaborat per Óscar Vargas, Ricardo Rodríguez Contreras (Eurofound), Pablo Sanz (Notus), Eckhard Voss i Christina Benning (wmp consult – Wilke Maack GmbH)