Deep View, projecte coordinat per Notus-asr, celebra la seva 2ª conferencia científica a Lisboa.

2ª Conferència Científica: Presentació a Lisboa dels informes de treball de camp

El passat 21 de juny 2019 es va celebrar a la Universidade Nova de Lisboa Facultade de Ciencias Sociais e Humanas FSCH la segona reunió científica y el tercer comité de direcció del projecte DEEP VIEW (DEcEnt and Productive VIrtual Work): Exploring the contribution of social dialogue and collective bargaining in the promotion of decent and productive virtual work.

A la reunió van acudir representants de tots el socis del projecte: FAOS (DK); FORBA (AT), Praxis (EE), FCSH Universidad Nova de Lisboa (PT) i notus-asr (ES); un representant de la Fundació 1º de Mayo (ES) organització associada al projecte y una persona en representació del Centro de Relações Laborais (PT), com a organització convidada.

A la reunió es van presentar informes del treball de camp realitzat sobre com la negociació colectiva i els acords a nivell interconfederal, sectorial i d’empresa, regulen les condicions de treball dels treballadors mòbils en cadascún dels països socis del projecte, i en els sectors objecte d’estudi: sector TIC, sector financer, i sector de la dependència. Es va posar també de manifest quines son les diferències i similituds a cada un dels països.


Al llarg de la discussió que es va desenvolupar, les persones participants han coincidit en assenyalar la importància dels temes abordats en aquest projecte, la seva oportunitat i la necessitat de trobar acords per tal de millorar les condicions laborals d’aquests col.lectius. De moment, la governança de les condicions laborals d’aquests col.lectius està en mans de les empreses, majoritariament i s’aprecia una dèbil participació dels representants de la població treballadora en el procés.

Totes les organitzacions sòcies acorden celebrar la conferència final del projecte el dia 17 de gener del 2020 a Madrid. Serà una conferència oberta en la que es contarà amb la representació de tots els actors que participen en els processos de diàleg social dels sectors analitzats en el projecte i d’altres sectors als quals puguin ser extensibles els resultats d’aquests projecte.