Estudi sobre el teletreball i el dret a la desconnexió encarregat per la Comissió Europea

Notus, en col·laboració amb Visionary Analytics, va elaborar “Estudi que explora el context i les tendències socials, econòmiques i jurídiques del teletreball i el dret a la desconnexió, en el context de la digitalització i el futur del treball, durant i després de la pandèmia COVID-19”, que es va publicar el març del 2024.

En les darreres dècades, l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per al treball ha facilitat modalitats laborals flexibles, com ara el teletreball, que ofereixen beneficis potencials tant als empleats com als empresaris. Alhora, també plantegen importants riscos, sobretot en termes de condicions de treball, salut i seguretat dels treballadors i conciliació de la vida laboral i familiar.

Després de la pandèmia de COVID-19, s’ha demostrat que una proporció considerable de treballadors i empresaris prefereixen modalitats de treball híbrides, que combinen el teletreball amb la feina presencial.

El gener del 2021, el Parlament Europeu va adoptar una resolució amb recomanacions a la Comissió sobre el dret a la desconnexió. La resolució instava la Comissió a presentar una proposta legislativa sobre el dret a la desconnexió, així com un marc legislatiu de la UE per al teletreball. En concret, la resolució destacava el paper fonamental dels interlocutors socials en la identificació i l’aplicació de mesures que aborden els reptes de la digitalització, el teletreball i el dret a la desconnexió.

A la llum d’aquests antecedents polítics, el 2022, la Comissió Europea va encarregar aquest estudi com una de les accions de seguiment de la resolució del Parlament Europeu. L’objectiu de l’estudi és reunir proves i comprendre millor els reptes, les oportunitats i les tendències en relació amb la flexibilitat del temps de treball i el lloc de treball, centrant-se en el teletreball i el dret a la desconnexió

Mentrestant, els interlocutors socials intersectorials europeus van iniciar negociacions per actualitzar el seu Acord Marc del 2002 sobre teletreball. Després d’unes negociacions que no van arribar a bon port, van demanar a la Comissió que abordés la qüestió. Per aquest motiu, la Comissió va llançar el 30 d’abril del 2024 la consulta formal als interlocutors socials de la UE, d’acord amb les normes i el procediment per a la legislació en matèria de política social. La consulta estarà oberta fins a l’11 de juny del 2024.

L’estudi elaborat per Visionary Analytics i Notus contribuirà a preparar l’acció de la UE sobre el teletreball i el dret a la desconnexió, juntament amb el resultat de la consulta dels interlocutors socials.

Mes informació sobre el projecte: