La Comunitat de Madrid analitza les competències necessàries per a l’ocupació de més de 130 professions

Aquest mes de juny, Notus ha començat a treballar en un nou projecte per a la Direcció General del Servei Públic d’Ocupació de la Comunitat de Madrid l’objectiu principal del qual es analitzar les competències requerides per un grup de professions presents en el mercat laboral de la Comunitat de Madrid.

A través d’aquest projecte titulat ANÀLISI DE LES COMPETÈNCIES REQUERIDES PER UN GRUP DE PROFESSIONS PRESENTS EN EL MERCAT LABORAL DE LA COMUNITAT DE MADRID, es pretén estudiar i delimitar les competències tècnic-professionals, competències transversals i les competències personals que es requereixen en més de 130 professions considerades com a prioritàries.

La realització del projecte suposarà la descripció en termes de competències segons la taxonomia ESCO (Classificació Europea de les capacitats/competències, qualificacions i ocupacions) del grup de professions seleccionat determinant el perfil profesional de la professió i altres dimensions de la mateixa. A més, es desenvoluparà una aplicació web per a la gestió i administració de les professions que facilitarà les cerques i consultes d’acord amb els criteris establerts.