Notus participa en l’esdeveniment Democràcia local per a un impacte global organitzat per ALDA

El 13, 14 i 15 de maig va tenir lloc a Barcelona l’esdeveniment Democràcia local per a un impacte global organitzat per ALDA, l’Associació Europea per a la Democràcia Local. Durant l’esdeveniment es va realitzar l’Assemblea General anual de ALDA i diverses conferències i tallers. Notus és membre d’ALDA i soci en algun dels projectes europeus que lidera aquesta organització, per aquest motiu va assistir a l’esdeveniment.

Durant el primer dia es van realitzar dos panells dedicats a la Democràcia local, compromís global des de la perspectiva europea i des de la perspectiva internacional on van participar membres de diferents organitzacions i institucions europees i internacionals.

Durant el segon dia es van realitzar diversos tallers centrats en com treballar des de l’àmbit local diversos temes relacionats amb la democràcia. Les temàtiques tractades van ser:

  • Democràcia local i immigració on es va debatre sobre el paper de les autoritats locals davant el fenomen migratori.
  • Democràcia local en l’era digital que va servir per a reflexiona sobre els reptes presents i futurs que representen les noves tecnologies i es van comentar algunes experiències.
  • Democràcia participativa i practiques migratòries. Aquí es va comentar la necessitat de crear ponts amb organitzacions afins i compartir els resultats de projectes a través d’un enfocament multisectorial.
  • Democràcia local i democràcia participativa en el qual es va presentar diversos exemples de models i context d’aplicació, innovació i els reptes associats.
  • Democràcia local per a la inclusió on es va debatre sobre la igualtat de gènere relacionada amb prestació de cures i l’apoderament socioeconòmic i la capacitació socioeconòmica.
  • La participació ciutadana com a element essencial per a afrontar els reptes climàtics.

El final de la jornada es va dedicar a la realització d’un Marketplace amb la presència de diversos projectes. Aquí va participar Notus a través del projecte Youth Vision al qual se li està donant assistència tècnica.

El tercer i últim dia es van realitzar diferents tallers on es van tractar les següents temàtiques:

  • La democratització d’Àfrica enfront de la africanització de la democràcia. En aquesta sessió es va dialogar sobre com eliminar les barreres a la participació juvenil i la ciutadania activa dels joves a Àfrica, on existeixen moltes oportunitats a nivell local, abordant solucions pragmàtiques en democràcies fràgils.
  • Democràcia local en un paisatge canviant on es va tractar la reavaluació de l’agenda d’ampliació de la UE als països de l’est i les seves implicacions. Del taller van participar representants de diversos països: Armènia, Geòrgia, Bielorússia, Ucraïna i Croàcia.
  • Democràcia local i desenvolupament territorial on es va posar el focus en la mobilització d’actors clau i l’establiment de models territorials de col·laboració. Durant la sessió es va debatre la construcció i el manteniment de xarxes locals, la col·laboració entre les xarxes locals, la col·laboració entre xarxes locals i globals i sobre la necessitat que siguin pràctiques duradores i models consolidats al llarg del temps.
  • Les estratègies eficaces entre les organitzacions de la societat civil i les autoritats locals als Balcans occidentals. En el taller es va comentar el paper cada vegada més important que tenen aquestes organitzacions per a reforçar la responsabilitat, la transparència i els processos participatius de presa de decisions en les estructures locals de govern.

El dia es va tancar amb dues sessions més practiques sobre quins són les metodologies per a incorporar l’enfocament territorial en el desenvolupament local i quines són les millors estratègies de recaptació de fons per a les autoritats locals.

En resum, durant els tres dies que va durar l’esdeveniment vam poder assistir a diverses conferències i tallers centrats en la democràcia i com des de l’àmbit local es pot treballar, reforçar i fomentar aquesta. A part de debats entre diferents organismes governamentals també es van poder conèixer diferents bones pràctiques i reflexionar sobre els reptes plantejats. Uns reptes que provenen des de diferents àmbits com la immigració, la inclusió i igualtat d’oportunitats, el canvi climàtic o la digitalització. Des de Notus, com a centre de recerca social aplicada, estem participant del debat i treballant en millorar el coneixement sobre els reptes com en les possibles solucions a través dels diferents estudis i projectes que desenvolupem. També és un tema en el que volem continuar treballant en el futur i per això estem presentant nous projectes i oberts a participar amb diferents socis en projectes futurs.