Segona reunió científica del projecte INVOLVE

El 16 de juliol va tenir lloc la segona reunió científica del projecte INVOLVE –  Anàlisi de la integració dels agents socials en la governança dels sistemes de Formació Professional Dual-, que es va realitzar de forma virtual. Aquesta reunió va estar organitzada per Institute of Public Affairs (IPA) de Polònia, soci del projecte. En la reunió es van presentar i debatre els resultats del treball de camp, desenvolupat a partir de la realització d’entrevistes a diferents agents socials involucrats en la implementació de Formació Professional dual a Grècia, Espanya, Polònia i Portugal. Als propers mesos es finalitzaran els informes finals del treball de camp a cada país i podran ser consultables a la web oficial del projecte. A més, entre el mes de setembre i desembre està previst realitzar la metodologia dirigida a desenvolupar escenaris sobre possibles estructures integradores de la governança que millorin la participació dels interlocutors socials en els sistemes de FP.

Convé recordar que l’objectiu general del projecte INVOLVE, liderat per notus-asr, és analitzar el grau d’integració dels agents socials en la governança dels sistemes de Formació Professional (FP) Dual de quatre països que han desenvolupat recentment projectes d’FP dual (Espanya, Grècia, Polònia i Portugal). El projecte està finançat per la Comissió Europea.

Més informació sobre el projecte: