Presentació de l’Estratègia de desenvolupament socioeconòmic i d’ocupació de Reus

El passat 16 de juny va tenir lloc a l’Auditori de Reus la presentació del document final de l’Estratègia de Desenvolupament Socioeconòmic i d’Ocupació de Reus. De l’acte van participar l’Alcalde de Reus, Carles Pellicer; la Vicealcaldessa, Noemí Llauradó; la directora de l’Oficina de Treball de Reus, Araceli Terzan Cambra; i el regidor d’Empresa i Ocupació, Carles Prats.

Un dels principals objectius de l’Estratègia és reduir les desigualtats en el mercat de treball a nivell local. La diagnosi realitzada ha estat la base sobre la qual dissenyar, adequadament, aquestes polítiques ja que ha permès identificar i caracteritzar, de manera rigorosa, els grups més afectats per l’atur, així com també les necessitats de formació i les demandes de professionals de les empreses de la ciutat i el territori. Aquesta Estratègia es planteja per al període 2021 a 2030, però comptarà amb plans d’acció bianuals. El primer pla d’acció s’executarà del 2021 al 2023.

Convé indicar que tant la validació de la diagnosi com el codiseny de les 32 accions que formen part del primer pla d’acció són fruit d’un treball participatiu amb diferents agents socioeconòmics del municipi a través dels Espais d’Acció Col·lectiva. Aquests Espais venen desenvolupant-se des de l’any 2018 i han estat impulsats per l’Ajuntament de Reus a través de la regidoria d’Empresa i Ocupació i amb la col·laboració de l’Institut Municipal de Formació i Empresa de Reus-Mas Carandell.Notus va col·laborar en la dinamització dels Espais d’Acció Col·lectius desenvolupats durant el mes de setembre de 2020. Fruit del treball participatiu realitzat es van poder definir 5 projectes estratègics que van ser l’embrió d’aquesta Estratègia. Posteriorment, Notus ha donat l’assistència tècnica per a acabar d’elaborar l’Estratègia de Desenvolupament Socioeconòmic i d’Ocupació de Reus, dissenyar els seus òrgans de governança i redactar el seu Pla d’Acció 2021-2023 gràcies a la realització de diversos tallers on van poder participar diferents agents socioeconòmics del territori. Així doncs, l’Estratègia és el resultat d’un procés participatiu, en el qual ha col·laborat Notus, que ha permès definir el futur de l’ocupació, la inclusió laboral i l’activitat econòmica a la ciutat de Reus.