Desigualtat i pobresa

Estudi encarregat pel Consell Comarcal del Vallés Occidental, identificant indicadors claus pel seguiment de la pobresa i les polítiques d’inclusió social a la comarca

  • Entitat finançadora: Consell Comarcal del Vallés Occidental
  • Durada: 2016-2017

Descripció

ESTUDI SOBRE DESIGUADAD I POBRESA EN EL VALLÈS OCCIDENTAL 

Elaboració d’un informe sobre la situació de la desigualtat i la pobresa a la comarca del Vallés Occidental, per poder disposar d’una radiografia actualitzada de la situació i dels impactes de les polítiques i mesures en curs. L’estudi se centra en l’anàlisi de tres àrees rellevants de pobresa com són l’alimentària, l’energètica i l’emergència habitacional.

Publicació
http://www.ccvoc.cat/fitxer/2825/1.2-Desigualtat-i-Pobresa-al-Vallès-Occidental.pdf

 

Photo credit: Alex Gilbert, Beautifully Level

Back to Top