Reinserció laboral i social

Estudi per a promoure la reinserció social i laboral de les persones que compleixen penes de privació de llibertat

  • Entitat finançadora: Fundació "La Caixa", Universitat de Barcelona
  • Durada: 2013

Descripció

REINSERCIÓ LABORAL I SOCIAL DE LES PERSONES QUE COMPLEIXEN PENES DE PRIVACIÓ DE LIBERTAT

Aquest estudi tenia com a objectiu promoure la reinserció laboral i social de les persones que compleixen penes de privació de llibertat. L’estudi es va realitzar en el marc del programa “Reincorpora” de la Fundació “La Caixa”. El punt de partida de l’estudi va ser l’anàlisi de la situació de les persones que han complert penes de privació de llibertat, posant l’accent en els obstacles que troben per a la seva reinserció laboral i social. L’estudi desenvolupa una bateria de propostes per a millorar la seva inserció, tenint present actuacions a portar a terme quan les persones estan complint la seva condemna i actuacions a portar a terme posteriorment, un cop s’ha complert la condemna. Aquestes actuacions contemplen tant l’entorn laboral com l’entorn social.

 

Photo Credit: KevPBur bars behind bars

Back to Top