DEMOCRAT

El projecte finançat pel programa HORIZON EU té la finalitat de desenvolupar un marc de competències europea per a la ciutadania democràtica responsable

  • Coordinador: Universitat de Barcelona
  • Durada: 3 anys
  • Entitat finançadora: Horizon Europe (Grant agreement No 01095106)
  • Socis: Dublin City University (DCU), European Universities Continuing Education Networks (EUCEN), Foundation for Global Govenrance and Sustainbility (FOGSS), Helsingin Yliopisto (UH), Hochshule Dusseldorf (HSD), Stichting international parents Alliance (IPA), Tallinn University (TU), Uniwersytet Jagiellonski (UJ)

Descripció

EDUCACIÓ PER UNA CIUTADANIA DEMOCRÀTICA RESPONSABLE – DEMOCRAT

DEMOCRAT és un projecte finançat pel programa HORIZON EU. Liderat per la Universitat de Barcelona, el projecte compta amb 10 socis de 8 països: Tallinn University (Estònia), Helsingin Yliopisto (Finlàndia), Hochshule Dusseldorf (Alemanya), Uniwersytet Jagiellonsku (Polònia), Dublin City University (Irlanda), Foundation for Global Govenrance and Sustainbility (Belgica), Stichting international parents Alliance (Països Baixos), European Universities Continuing Education Networks (Països Baixos).

L’objectiu del projecte és desenvolupar un marc de competències europea per a la ciutadania democràtica responsable, i marcs pedagògics adequats, que al final del projecte amb altres materials seran inclosos en una caixa d’eines a la disposició de les comunitats educatives i les universitats o altres centres formatius per a la formació de mestres i professors de l’educació primària i secundària. Cal destacar que aquests materials seran testats en comunitats educatives de cada país dels socis del projecte.

Back to Top