Xarxa de Corresponsalia d’Eurofound

Com a membre de la corresponsalia espanyola d’Eurofound, Notus proporciona aportacions que permeten a Eurofound comparar la normativa i les pràctiques en matèria de relacions laborals, condicions de treball, mercats de treball i ocupació, així com en altres àmbits relacionats amb la política social.

  • Coordinador: QUIT (UAB)
  • Durada: 2022-2026
  • Entitat finançadora: Eurofound
  • Socis: IKEI, Notus

Descripció

XARXA DE CORRESPONSALIA D’EUROFOUND
PRESTACIÓ DE SERVEIS D’INFORMACIÓ PROGRAMATS I SOTA DEMANDA

Com a part de la seva base de coneixements, Eurofound té a la seva disposició una xarxa de corresponsals nacionals als Estats membres i a Noruega. La Xarxa té les funcions següents:

  • supervisar i informar sobre tendències en les condicions de vida i treball
  • contribuir a la investigació comparativa i al treball temàtic
  • validar i/o actualitzar les bases de dades d’Eurofound, i
  • donar suport a la difusió d’Eurofound a nivell nacional

Com a corresponsal a Espanya d’Eurofound, juntament amb QUIT i IKEI, Notus proporciona aportacions que permeten a Eurofound analitzar i comparar les regulacions, polítiques i pràctiques en matèria de relacions laborals, condicions de treball, mercats laborals i ocupació, així com en altres àrees relacionades amb la política social.

Back to Top