Plans d’Inclusió i Cohesió Social

Ferramenta de planificació, ordenació, gestió i direcció de mesures i accions d’inclusió i de cohesió social elaborats a través d’un procés participatiu i transversal

  • Coordinador: Marc Caballero
  • Durada: 2023
  • Entitat finançadora: Generalitat Valenciana – Conselleria de Igualdad

Descripció

PLANS D’INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL

Els Plans d’Inclusió i Cohesió social són una eina de planificació, ordenació, gestió i direcció de mesures i accions d’inclusió i cohesió social a l’àmbit local i que s’ha d’elaborar a través d’un procés participatiu i transversal.

Per fer-ho, es realitza un estudi diagnòstic de la situació actual i els serveis i programes existents, incloent entrevistes amb informadors clau, tallers participatius i l’estudi dels plans i la normativa de rang superior com a marc de referència. S’identifiquen les necessitats i línies d’actuació adequades per a la seua cobertura i s’estableixen terminis i recursos per fer-ho.

Back to Top