Pla d’acció per a promoure una ocupació de qualitat a la comarca del Baix Empordà

Assistència tècnica per a promoure un consens i un pacte entorn de la millora de la qualitat de l’ocupació a la Comarca del Baix Empordà

  • Entitat finançadora: SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya)
  • Durada: 2019

Descripció

PLA D’ACCIÓ PER A PROMOURE UNA OCUPACIÓ DE QUALITAT A LA COMARCA DEL BAIX EMPORDÀ

L’objectiu del projecte és elaborar un Pla d’Acció per a la millora de la qualitat de l’ocupació a la Comarca. A partir de la detecció dels puntis crítics, es promourà un consens entre els principals actors socio-econòmics de la zona per a promoure unes condicions de treball de millor qualitat. Entorn dels eixos del consens es treballarà per la signatura d’un pacte entre els actors per a aconseguir uns objectius específics de millora

Back to Top