Mobilitat laboral juvenil

Anàlisi de les oportunitats de mobilitat laboral juvenil transfronterera a l’àrea dels pirineus

  • Entitat finançadora: Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya
  • Durada: 2018

Descripció

ANÀLISI DE LES OPORTUNITATS DE MOBILITAT LABORAL JUVENIL TRANSFRONTERERA A L’ÀREA DELS PIRINEUS

El projecte pretén elaborar un informe sobre la situació de les oportunitats de mobilitat transfronterera a l’àrea dels Pirineus. El projecte ha realitzat entrevistes amb joves de les zones frontereres de Catalunya-França-Aragó i Andorra. S’han realitzat també una enquesta on line als joves i grups focals amb entitats organitzadores de les activitats transfronteres. Complementàriament s’ha analitzat el marc normatiu de les pràctiques d’inserció laborals dels joves en cada un dels països i els diferents programes existents.

Back to Top