Mapa de Recursos Formatius i Ocupacionals de la ciutat de Barcelona

Donar suport a l’actualització, recollida, introducció, revisió i explotació de continguts publicables en l’aplicació del Mapa de Recursos Formatius i Ocupacionals que impulsa Barcelona Activa

  • Durada: 12 mesos
  • Entitat finançadora: Barcelona Activa

Descripció

ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L’ACTUALITZACIÓ, RECOLLIDA, INTRODUCCIÓ, REVISIÓ I EXPLOTACIÓ DE CONTINGUTS PUBLICABLES A L’APLICACIÓ MAPA DE RECURSOS FORMATIUS I OCUPACIONALS DE LA CIUTAT DE BARCELONA

L’objectiu de l’assistència técnica és la realització de totes les tasques relacionades amb el manteniment, la revisió, l’actualització, la càrrega i l’explotació dels cursos i recursos existents, així com la detecció i la introducció dels nous recursos i cursos detectats a la ciutat de Barcelona. També es realitza el suport a les entitats que ja en formen part i aquelles que s’hi vulguin suma.

Back to Top