Centre de formació professional integral

Assistència tècnica a Vilafranca del Penedès per a la creació del Centre de formació integral d’Enoturisme de Catalunya

  • Entitat finançadora: Ajuntament de Vilafranca del Penedès
  • Durada: 2013-2014

Descripció

ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA CREACIÓ D’UN CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL INTEGRAL DEL SECTOR ENOTURISME

L’objectiu d’aquest projecte va ser donar suport a la creació del Centre d’Enoturisme de Catalunya amb seu a Vilafranca del Penedès, com un centre de formació integrat, amb el suport dels actors econòmics i socials implicats en el sector, elaborant un pla executiu per a la seva posada en funcionament. S’han definit les activitats formatives que s’organitzaran al centre, l’organització de la gestió del mateix, tant a nivell institucional com econòmic, així com un pla de comunicació i imatge. En una segona etapa s’ha proporcionat assistència a la posta en marxa del centre, desenvolupant el pla formatiu aprovat pel consell empresarial i establint els convenis amb cada un dels subsectors per impartir les accions formatives. A més, s’ha facilitat assessorament sobre la selecció de professorat i les activitats de promoció del centre.

 

Photo Credit: Kiera Chan, Wine bottles

Back to Top