La qualitat del diàleg social i la negociació col·lectiva en l’àmbit de la seguretat i la salut en el traball

L’objectiu d’aquest projecte és elaborar un article metodològic sobre com mesurar la qualitat del diàleg social i la negociació col·lectiva en l’àmbit de la seguretat i la salut en el treball

  • Coordinador: notus-asr
  • Durada: 4 meses
  • Entitat finançadora: EU OSHA

Descripció

MESURAMENT DE LA QUALITAT DEL DIÀLEG SOCIAL I LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA A NIVELL EMPRESARIAL EN L’ÀMBIT DE LA SEGURETAT I LA SALUT EN EL TREBALL

L’objectiu d’aquest projecte és elaborar un article metodològic sobre com mesurar la qualitat del diàleg social i la negociació col·lectiva a nivell empresarial a l’àmbit de la seguretat i la salut en el treball (SST). L’article es basa en la revisió bibliogràfica de les publicacions científiques recents, però també de la literatura gris, sobre el diàleg social i la SST; la revisió de les fonts existents per crear indicadors sobre el diàleg social i la SST; l’avaluació dels indicadors existents i potencials sobre el diàleg social i la SST segons criteris de qualitat; i l’avaluació dels avantatges i els desavantatges de la creació d’un indicador compost sobre el diàleg social i la SST.
Back to Top