ISA Project
Estudi per conèixer els sistemes de intercanvi d’informació existents entre les administracions i els diferents agents sobre el desplaçament de treballadors i compliment de la normativa de la UE

  • Coordinador: Julia Frías
  • Durada: 24 mesos
  • Entitat finançadora: Comisión Europea, DG Empleo

Descripció

MOBILITAT DE TREBALLADORS: MILLORAR LA COOPERACIÓ ADMINISTRATIVA I L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ

El projecte ISA és una acció de “cooperació” i “evidència” dirigida a la cooperació transnacional en el camp del desplaçament de treballadors. El projecte neix del reconeixement de que la cooperació administrativa és clau per garantir una correcta aplicació de les normes de la UE. Tipus d’acció: Cooperació: donar suport a la creació d’acords d’intercanvi d’informació mitjançant tallers participats per organismes nacionals rellevants i informes(directrius i informe final) destinats a orientar l’adopció d’acords de compartició d’informació o l’adhesió als existents.

Evidència: analitzar la cooperació entre les autoritats rellevants en el camp de desplaçament de treballadors, els resultats relacionats i la valoració de com es poden fer front als obstacles en l’intercanvi d’informació. Durant una primera fase (antecedents del país), l’associació identificarà: (i) 4- 6 acords de compartició d’informació transfronterera; (ii) contactes d’agents clau en la posició de debatre l’ampliació de la cobertura geogràfica dels acords o d’establir iniciatives similars i (iii) informació contextual necessària per a aquest objectiu.

Segona fase (Acords en profunditat. tercera fase (Acords en treball. quarta fase (Acords en acció). Les principals accions; Recolzar la identificació d’acords de transmissió d’informacions a distància);

Donar suport a l’anàlisi d’acords per a l’ús compartit d’informacions transfrontereres identificat al país.

Donar suport a la redacció del pla a nivell nacional dirigit al país; Donar suport a la redacció de l’informe final i de les directrius.

Resultats:

Back to Top