Industria manufacturera a la comarca del Baix Ebre
Pla d’acció pel foment de l’ocupació i formació del sector de les industries manufactureres a la Comarca

  • Coordinador: Oriol Homs
  • Durada: 8 meses
  • Entitat finançadora: Consell Comarcal del Baix Ebre

Descripció

ESTUDI NECESSITATS  OCUPACIONALS I FORMATIVES DE LES EMPRESES DEL SECTOR DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA A LA COMARCA DEL BAIX EBRE

Es tracta de dissenyar un Pla d’Acció de mesures especifiques de treball amb les empreses del sector de la indústria manufacturera del Baix Ebre per fomentar l’ocupació a la comarca. L’estudi es basa en l’actualització del cens de les industries existents, amb entrevistes per detectar les necessitats ocupacionals i formatives del seu teixit empresarial.

Back to Top