Formació professional

Assistència tècnica a la Junta de Andalucía per a l’elaboració de la proposta de llei de formació professional a Andalusia

  • Entitat finançadora: Junta de Andalucía
  • Durada: 2014

Descripció

ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L’ ELABORACIÓ DE LA PROPOSTA DE LLEI DE FORMACIÓ PROFESSIONAL A ANDALUSIA

notus-asr ha proporcionat assistència tècnica a la Junta de Andalucía per a l’elaboració de l’esborrany de la llei del sistema de qualificació i formació professional d’Andalusia. Per això s’ha creat un grup de treball format per diferents responsables del Departamento de Educaciónde la Junta de Andalucia, que ha treballat recopilant tota la informació disponible sobre la situació de la formació professional en aquesta Comunitat Autònoma, així com les diverses normes existents. Després d’un primer diagnòstic, s’ha elaborat un esquema dels apartats que s’han de tractar, i desprès de vàries sessions de debat, s’ha preparat un document de base que s’ha enviat a consulta a diferents estaments del sistema. Un cop consensuat el document, s’ha procedit a elaborar l’articulat de la proposta de llei. Com a resultat del procés, s’ha presentat al govern de la Junta de Andalucía una proposta de llei del sistema de qualificació i formació professional d’Andalusia

 

Photo Credit, Tanakawho, Abstract

Back to Top