Estudi necessitats de formació del Berguedà
Diagnòstic de la situació i dels recursos existents i proposta de coordinació de l’oferta formativa a la Comarca

  • Coordinador: Oriol Homs
  • Durada: 6 meses
  • Entitat finançadora: Consell Comarcal del Berguedà

Descripció

ESTUDI NECESSITATS DE FORMACIÓ DEL BERGUEDÀ

Es tracta de la realització d’un estudi de les necessitats comarcals de formació. L’estudi parteix d’una anàlisi socio-econòmica de la Comarca, que inclou l’evolució demogràfica, la dinàmica del mercat de treball i de l’activitat econòmica per tal de realitzar una aproximació a la demanda de qualificació de professionals a la Comarca. L’estudi també elabora un mapa de l’oferta de formació professional i el disseny d’uns itineraris formatius que facilitin la coordinació de l’oferta formativa i de l’orientació a la població.

Back to Top