Garantia Juvenil

Assistència tècnica al Servei d’Ocupació de Catalunya per a la posada en marxa d’aquest programa a Catalunya

  • Entitat finançadora: SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya)
  • Durada: 2014-2015

Descripció

ASSISTÈNCIA TÈCNICA SOBRE EL PROGRAMA DE GARANTÍA JUVENIL A CATALUNYA

L’objectiu d’aquest projecte era el de proporcionar assistència tècnica al Servei d’Ocupació de Catalunya per a realitzar les feines previstes per a l’aplicació del programa de Garantia Juvenil de Catalunya. Les funcions principals que es varen dur a terme durant el projecte van ser les següents: elaboració de la proposta tècnica de desenvolupament de les Bases del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil; suport a la formació i implementació de la xarxa d’impulsors de la Garantia Juvenil a tot el territori català; suport a la dinamització de la xarxa d’entitats proveïdores de serveis per a la implementació dels diferents programes que inclouen la Garantia Juvenil.

 

Photo Credit: Robert Course Baker, It was a very bad day

Back to Top