IMPROVET

Projecte Erasmus+ que té com a objectiu millorar les respostes de proximitat per a l’adaptació de la formació professional

  • Entitat finançadora: Programa ERASMUS+
  • Coordinador: Consorcio del Vinalopó
  • Socis: notus-asr, WISEMAR, FGB, Provincia de Avelino, Distrito de Golbasi
  • Durada: 2015-2017

Descripció

IMPROVET: IMPROVING PROXIMITY RESPONSES FOR THE ADAPTATION OF VET

[Millora de les respostes de proximitat per a l’ adaptació de la formació professional]

El projecte te com a objectiu desenvolupar un model d’intervenció per a les administracions i agents locals implicats en la formació professional. El model d’intervenció té la finalitat de facilitar l’establiment de partenariats i estructures de col·laboració per adaptar l’oferta de la formació professional a les necessitats locals de les empreses. Amb aquest objectiu, s’instauraran guies per a l’establiment de pactes o partenariats locals, l’anàlisi de les necessitats de formació locals, la programació de l’oferta de formació professional i l’anàlisi de l’impacte.

www.improvet.eu
Photo credit: Don double abstract

Back to Top