Estratègies per a la millora de la qualitat del treball

  • Entitat finançadora: Ayuntamiento de Manlleu
  • Durada: 2019

Descripció

ESTRATÈGIES PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DEL TREBALL

L’objectiu del projecte és promoure la qualitat de l’ocupació en el municipi a través de diverses accions destinades a generar un posició favorable de l’opinió pública local envers la millora dels salaris més baixos dels treballadors. Es preveuen accions internes del propi ajuntament per a aprofitar la seva capacitat de compra de béns i serveis amb el fi promoure que els treballadors de les empreses contractistes obtinguin millores salarials per sobre del salari mínim interprofessional. També es pretén promoure una declaració institucional en col·laboració amb els agents socials i econòmics que comparteixin els mateixos objectius i una campanya de mitjans locals per a promoure la declaració conjunta. D’altra banda es pretén realitzar diverses accions pilot per a millorar la requalificació dels aturats de llarga durada i accions preventives per a millorar el nivell de vida de les famílies més vulnerables especialment en matèria d’habitatge i d’atencio social, en col·laboració amb els serveis socials.

Back to Top