EaSI – SPLIN
SPLIN és un projecte de recerca europeu sobre el paper que tenen les institucions dels agents socials en la inspecció i aplicació de les normes laborals.

  • Coordinador: Forba
  • Durada: 24 mesos
  • Entitat finançadora: Comissió Europea
  • Socis: BUAK AT, Jyvastyla University, Notus

Descripció

CONDICIONS LABORALS JUSTES: EXPLORANT LA CONTRIBUCIÓ DE LES INICIATIVES DE COOEPRACIÓ ENTRE AGENTS SOCIALS I AUTORITATS D’INSPECCIÓ (EASI – SPLIN)

SPLIN és un projecte de recerca europeu sobre el paper que tenen les institucions dels agents socials en la inspecció i aplicació de les normes laborals. Aquest projecte europeu de dos anys investiga mesures innovadores i d’èxit per garantir condicions laborals justes involucrant a agents socials i a les seves institucions en dos sectors, el de la construcció industrial i el de la navegació marítima internacional. Aquest estudi empíric s’ha dut a terms en cuatre països diferents en estreta col.laboració amb les respectives institucions de cooperació social.

D’una banda, SPLIN aborda els diferentes enfocaments a Austria, Espanya i Polònia a la industria de la construcció: quines són les contribucions potencials dels agents socials i de les institucions dels agents socials per aplicar conjuntament les normes laborals, per a prevenir i combatre infraccions? Com funciona la cooperació i coordinació de les inspeccions de treball? Quines són les seves bases, objectius i mètodes de treball? Quines similituds i diferències existeixen en els diferents contextos nacionals?

D’altra banda, SPLIN examina els mètodes de treball i les activitats d’inspecció dels sindicats en navegació internacional a Espanya, Polonia i Finlandia. La Federació Internacional dels treballadors del Transport (ITF per les seves sigles en anglès) va desenvolupar normes laborals transnacionals comuns i les aplica en col.laboració amb els sindicats nacionals. Quines són les particularitats de les inspeccions laborals i l’aplicació de les normes laborals en els tres països? Com és la cooperació entre altres instituts, autoritats nacionals i la ITF?

Després de la fase d’investigació empírica, SPLIN planeja tallers regionals i transnacionals per explorar la transferibilitat d’altres mesures, iniciatives i mètodes de treball a altres sectors, regions o països.

FORBA està al càrrec de la gestió del projecte SPLIN. Els investigadors associats són Notus (ESP), University of Jyväskyla (FI) i Institute for Public Affairs (PL). Els membres associats són Construction Workers‘ Holiday i Clearance Fund (BUAK, AT), BUDOWLANI trade union (PL) i Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias (flc, ESP).

Documents disponibles per a descàrrega:

Back to Top