Bones pràctiques en l’àrea de dona i pobresa

Estudi encarregat per l’Institut Europeu d’ Igualtat de Gènere (EIGE) per identificar bones pràctiques en l’ erradicació de la pobresa des de la perspectiva de gènere

  • Entitat finançadora: EIGE
  • Coordinador: Fondazione Giacomo Brodolini
  • Durada: 2015-2016

Descripció

COLLECTION OF GOOD PRACTICES OF NON-MONETARY MEASURES IN THE AREA OF WOMEN AND POVERTY

[Col·lecció de bones pràctiques de mesures no monetàries en l’ àrea de dona i pobresa]

En primer lloc, analitzar fins a quin punt els països europeus han desenvolupat una metodologia amb dimensió de gènere per al disseny, implementació i seguiment de les polítiques que fan front a la pobresa, fent especial èmfasi en la recollida i ús de dades apropiats. En segon lloc, identificar un conjunt de bones pràctiques de mesures no monetàries en l’àrea de la dona i pobresa en dos grups específics: pobresa i treball i pobresa de les persones d’origen immigrant. La Maria Caprile forma part de l’equip de coordinació de l’estudi, juntament amb Alberto Merolla (FGB) i les expertes Danièle Meulders (Bèlgica) i Ursula Barry (Irlanda).

 

Photo credit: Motion one Abstract

Back to Top