Assistència tècnica a Barcelona Activa

Assistència tècnica per a la preparació i avaluació de propostes en matèria d’ocupació

  • Entitat finançadora: Barcelona Activa
  • Durada: 2019

Descripció

ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA PREPARACIÓ I AVALUACIÓ DE PROPOSTES EN MATÈRIA D’OCUPACIÓ

Assistència tècnica per a donar suport a l’elaboració dels Plecs de condicions tècniques i a la valoració i selecció de les candidatures del concurs per a la contractació d’equips de formadors per impartir les activitats de formació per a l’ocupació de Barcelona Activa

Back to Top